Zásady ochrany osobných údajov

Zdroj: Vytvorené pomocou automatického generátora adsimple.at

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov (verzia 29.07.2019-121167397) sme napísali, aby sme vám v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov (DSG) vysvetlili, aké informácie zhromažďujeme, ako údaje používame a aké možnosti rozhodovania máte ako návštevník tejto webovej lokality. Bohužiaľ, k povahe veci patrí, že tieto vysvetlenia znejú veľmi odborne, ale pri ich tvorbe sme sa snažili čo najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie opísať najdôležitejšie veci.

Automatické ukladanie údajov

V súčasnosti sa pri návšteve webových stránok automaticky vytvárajú a ukladajú určité informácie, a to aj na tejto webovej stránke.
Keď navštívite našu webovú stránku, ako to robíte práve teraz, náš webový server (počítač, na ktorom je táto webová stránka uložená) automaticky ukladá údaje, ako sú

 • adresu (URL) navštívenej webovej stránky
 • prehliadač a verzia prehliadača
 • použitý operačný systém
 • adresa (URL) predtým navštívenej stránky (URL odkazu)
 • názov hostiteľa a IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočňuje prístup
 • dátum a čas

v súboroch (log webového servera).

Súbory log webového servera sa spravidla ukladajú po dobu dvoch týždňov a potom sa automaticky vymažú. Tieto údaje neposkytujeme ďalej, ale nemôžeme vylúčiť možnosť, že tieto údaje môžu byť zobrazené v prípade nezákonného konania. Právnym základom podľa článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO (zákonnosť spracovania) je oprávnený záujem umožniť bezchybnú prevádzku tejto webovej stránky zhromažďovaním súborov denníka webového servera.

Ukladanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám elektronicky poskytnete na tejto webovej lokalite, ako je vaše meno, e-mailová adresa, adresa alebo iné osobné údaje pri odosielaní formulára alebo komentovaní blogu, spolu s časom a IP adresou, použijeme len na uvedený účel, uchováme ich v bezpečí a neposkytneme ich tretím stranám.

Vaše osobné údaje preto používame len na komunikáciu s tými návštevníkmi, ktorí si to výslovne želajú, a na spracovanie služieb a produktov ponúkaných na tejto webovej stránke. Vaše osobné údaje nezverejňujeme bez vášho súhlasu, ale nemôžeme vylúčiť možnosť, že sa k týmto údajom dostaneme v prípade nezákonného konania.

Ak nám posielate osobné údaje e-mailom - teda mimo tejto webovej stránky - nemôžeme zaručiť bezpečný prenos a ochranu vašich údajov. Odporúčame, aby ste nikdy neposielali dôverné údaje e-mailom bez šifrovania.

Podľa článku 6 ods. 1 písm. a) DSGVO (zákonnosť spracovania) je právnym základom to, že ste nám dali súhlas na spracovanie údajov, ktoré ste zadali. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať - stačí neformálny e-mail, naše kontaktné údaje nájdete v Impressum.

Práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Podľa ustanovení GDPR a rakúskeho zákona o ochrane údajov (DSG) máte vo všeobecnosti nárok na nasledujúce práva:

 • Právo na opravu (článok 16 GDPR)
 • Právo na výmazanie ("právo byť zabudnutý") (článok 17 GDPR)
 • Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
 • Právo na oznámenie - oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracovania (článok 19 GDPR)
 • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)
 • Právo namietať (článok 21 GDPR)
 • Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania (článok 22 GDPR)

Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo že vaše práva na ochranu údajov boli porušené iným spôsobom, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je v Rakúsku úrad na ochranu údajov, ktorého webovú stránku môžete na adrese https://www.dsb.gv.at/ nájsť.

Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics

Na tejto webovej stránke používame službu Google Analytics od spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) na štatistickú analýzu údajov o návštevníkoch. Služba Google Analytics používa na tento účel súbory cookie orientované na cieľ.

Súbory cookie služby Google Analytics

_ga

 • Doba platnosti: 2 roky
 • Použitie: Diferenciácia návštevníkov webových stránok
 • Príklad hodnoty: GA1.2.1326744211.152121096488

_gid

 • Doba platnosti: 24 hodín
 • Použitie: Diferenciácia návštevníkov webových stránok
 • Príklad hodnoty: GA1.2.1687193234.152121096488

_gat_gtag_UA_

 • Doba platnosti: 1 minúta
 • Použitie: Slúži na obmedzenie rýchlosti požiadaviek. Ak sa služba Google Analytics poskytuje prostredníctvom služby Google Tag Manager, tento súbor cookie sa nazýva _dc_gtm_.
 • Príkladná hodnota: 1

Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo pod https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Pseudoidentifikácia

Naším záujmom z hľadiska GDPR je zlepšenie našej ponuky a našej webovej stránky. Keďže súkromie našich používateľov je pre nás dôležité, údaje používateľov sú pseudonymizované. Spracúvanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení § 96 ods. 3 TKG, ako aj článku 6 EU-DSGVO ods. 1 písm. a (súhlas) a/alebo f (oprávnený záujem) DSGVO.

Deaktivácia zhromažďovania údajov službou Google Analytics

Pomocou doplnku prehliadača na vypnutie JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js) môžu návštevníci webových stránok zabrániť službe Google Analytics používať ich údaje.

Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej lokality spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Odkaz na deaktiváciu služby Google Analytics

Ak kliknete na nasledujúce deaktivačné prepojenie, môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní ďalších návštev na tejto webovej lokalite. Upozornenie: Vymazanie súborov cookie, použitie režimu inkognito/súkromného režimu prehliadača alebo použitie iného prehliadača bude mať za následok opätovné zhromažďovanie údajov.

Anonymizácia IP adresy služby Google Analytics

Na tejto webovej lokalite sme implementovali anonymizáciu IP adresy v službe Google Analytics. Túto funkciu vyvinula spoločnosť Google, aby umožnila tejto webovej lokalite dodržiavať platné predpisy o ochrane údajov a odporúčania miestnych orgánov na ochranu údajov, keď zakazujú ukladanie celej IP adresy. K anonymizácii alebo maskovaniu IP dochádza hneď, ako sa IP adresy dostanú do siete na zber údajov Google Analytics, a pred akýmkoľvek uložením alebo spracovaním údajov.

Viac informácií o anonymizácii IP nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en.

Správy služby Google Analytics o demografických charakteristikách a záujmoch

V službe Google Analytics sme zapli funkcie vykazovania reklamy. Demografické a záujmové správy obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch. To nám umožňuje získať lepší obraz o našich používateľoch - bez toho, aby sme tieto údaje mohli priradiť k jednotlivým osobám. Viac informácií o reklamných funkciách nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=en_AT&utm_id=ad.

Používanie aktivít a informácií vášho konta Google môžete obmedziť v časti "Nastavenia reklamy" na stránke https://adssettings.google.com/authenticated ukončiť pomocou zaškrtávacieho políčka.

Dodatok o spracovaní údajov služby Google Analytics

So spoločnosťou Google sme uzavreli priamu zákaznícku zmluvu o používaní služby Google Analytics prijatím "Dodatku o spracovaní údajov" v službe Google Analytics.

Viac informácií o dodatku o spracovaní údajov pre službu Google Analytics nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=en&utm_id=ad