Impressum

Povinnosť informovať podľa § 5 zákona o elektronickom obchode, § 14 AktG, § 63 HGB a povinnosť zverejňovať podľa § 25 mediálneho zákona.

VisualSearch GmbH

Adresa:Wagramer Strasse 147/5/27
1220 Viedeň, Rakúsko
Konateľ: DI Dr. Peter Gemeiner
Email office@visualsearch.at
Mobil: +43 670 6017118
Typ: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodný účel: Služby informačných technológií a vývoj softvéru
Číslo UID: ATU74052259
Registračné číslo: FN 505045 p
Sídlo spoločnosti: Viedeň
Miesto príslušnosti: Obchodný súd vo Viedni
Zákon o obchodnej inšpekcii: www.ris.bka.gv.at
Členstvo: člen Rakúskej spolkovej hospodárskej komory

Podiely:
DI Dr. Peter Gemeiner 92%
Mag. Manfred Kotlik 5%
Prof. Vincent Lepetit 3%

Zdroj: Vytvorené pomocou generátora impaktov Content Marketing Agentur Wien v spolupráci s aboutimmo.at.

Riešenie sporov v EÚ

V súlade s nariadením o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení sporov online) by sme vás chceli informovať o platforme na riešenie sporov online (platforma ODR). Spotrebitelia majú možnosť podávať sťažnosti na online platforme Európskej komisie pre riešenie sporov na adrese ec.europa.eu na nižšie uvedenú adresu. Potrebné kontaktné údaje nájdete vyššie v našom Impressum.

Chceli by sme však zdôrazniť, že nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky

Obsah tejto webovej stránky neustále vyvíjame a snažíme sa poskytovať presné a aktuálne informácie. Bohužiaľ, nemôžeme prevziať zodpovednosť za správnosť všetkého obsahu na tejto webovej stránke, najmä toho, ktorý poskytujú tretie strany.

Ak si všimnete akýkoľvek problematický alebo nezákonný obsah, okamžite nás kontaktujte. Kontaktné údaje nájdete v Impressum.

Zodpovednosť za odkazy na tejto webovej stránke

Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, za ktorých obsah nenesieme zodpovednosť. Podľa § 17 ECG nie sme zodpovední za prepojené webové stránky, pretože sme nemali a nemáme vedomosť o žiadnych nezákonných aktivitách, doteraz sme nezaznamenali žiadne takéto nezákonnosti a v prípade, že by sme sa o nich dozvedeli, odkazy by sme okamžite odstránili.

Ak si na našej webovej stránke všimnete nezákonné odkazy, kontaktujte nás, kontaktné údaje nájdete v Impressum.

Oznámenie o autorských právach

Všetok obsah tejto webovej stránky (obrázky, fotografie, texty, videá) podlieha autorským právam. V prípade potreby budeme právne stíhať neoprávnené používanie častí obsahu našej stránky.

Ak na tejto webovej lokalite nájdete akýkoľvek obsah, ktorý porušuje autorské práva, kontaktujte nás.

Obrázkové kredity

Obrázky, fotografie a ilustrácie na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami.
Autor ilustrácií: Alexandre Affonso

Video kredity

Videá na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami.
Autor videí: Markus Hruska