Podmínky použití

Poslední aktualizace: 23.12.2018

Před použitím webových stránek www.visualsearch.at a řešení provozovaných společností VisualSearch GmbH (dále jen "služba") (dále jen "my", "nás" nebo "naše") si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky používání (dále jen "podmínky", "naše").

Váš přístup ke službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které přistupují ke službě nebo ji používají.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí Podmínek, nepřistupujte ke službě.

Nákupy

Pokud si přejete zakoupit produkt nebo službu dostupnou prostřednictvím služby ("nákup"), můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací souvisejících s nákupem.

Rozhodující jsou ceny uvedené v potvrzení objednávky, nebo pokud nebylo vydáno samostatné potvrzení objednávky, ceny uvedené v nabídkách/odhadech nákladů nebo hodinových sazbách.

Všechny ceny jsou netto ceny v eurech plus zákonná daň z přidané hodnoty, splatné ihned po obdržení faktury,
pokud není písemně dohodnuto jinak.

Ústní vedlejší dohody neexistují. Vedlejší dohody a následné změny nebo dodatky ke smlouvě vyžadují pro svou platnost písemné potvrzení.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek neplatným, stávají se neplatnými i ostatní ustanovení uzavřených smluv nebo těchto obchodních podmínek. Podmínky tím nejsou dotčeny. Zcela nebo částečně neplatné ustanovení se nahradí ustanovením, které se co nejvíce blíží ekonomickému úspěchu neplatného ustanovení.

Storno

Přístup k naší službě můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit, a to bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, mimo jiné i v případě, že porušíte podmínky.

Všechna ustanovení podmínek, která mají podle své povahy zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy, zůstávají v platnosti. Ukončení, mimo jiné včetně ustanovení o vlastnictví, odmítnutí záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Odkazy na další webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou v našem vlastnictví ani pod naší kontrolou.

Společnost VisualSearch GmbH nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost VisualSearch GmbH nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na takových webových stránkách nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Změny

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli změnit nebo nahradit podle vlastního uvážení. Pokud se jedná o podstatnou revizi, pokusíme se vás o tom informovat alespoň 30 dní předem, než nové podmínky vstoupí v platnost. O tom, co se považuje za podstatnou změnu, rozhodujeme podle vlastního uvážení.